شهرک غرب خیابان گلبرگ 70متر پارکینگ +آسانسور


تلفن :
قیمت 570میلیون (فوری فروشی ) مشاور :آقای پویا 09115506642

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18 چاپ در شماره 10287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18
  املاک 3ت 120متر 3خواب دادمان . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  املاک 3ت سعادت آباد - 149 متر 3خواب . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  املاک 3ت زعفرانیه - 90متر 2خواب2پارکینگ . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  املاک 3ت شهرک غرب - فروش ملک یکجا 200متر زمین-315متر بنادر3 طبقه . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  املاک 3ت سعدت آباد،صراف هایشمالی 195متر 3خواب طبقه 4 . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  املاک 3ت سعادت آباد - مروارید 5تا تک واحدی - 223 متر 3خواب . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  املاک 3ت سعادت آباد - میدان فرهنگ 156 متر - 3خواب - طبقه 13 . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/16

  چاپ در شماره 10291 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/16