رزین و چسب شمال


چسب

اولین تولید کننده چسبهای حرارتی(گرما ذوب)در ایران
محصول با کیفیت با چسب شمال
ما با متخصصین خود چسب مورد نظر خط تولید شما را فرموله میکنیم
محصولات :
چسب چوب -چسب حرارتی

تلفن :
تلفن فروش:02188736648
فکس:02188734690

آخرین به روز رسانی : 1395/11/30 چاپ در شماره 293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30