هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:30 1396/02/25

وظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق است

رييس سازمان نقشه برداري كشور با بيان اينكه اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات نيازمند نقشه است، افزود: وظيفه سازمان نقشه برداري تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار و برنامه ريزي دقيق است.

عليرضا آزموده اردلان امروز (دوشنبه) در حاشيه بيست و چهارمين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك ٩٦ با اشاره به دوران تحريم گفت: دوران تحريم تامين تجهيزات دشوار بود اما بعد از تحريم ها شرايط براي تامين تجهيزات فراهم شد. وي ابراز اميدواري كرد كه امسال شاهد اقدمات موثر باشيم و با ايجاد زير ساخت داده مكاني كه قرار است در كشور ايجاد شود، مبناي برنامه ريزي و تصميم گيري شود. به گفته آزموده اردلان، تهيه اطلاعات براي توسعه پايدار در دست انجام است و بخش هاي انجام شده و وزارتخانه هايي در اين امر پيشرو هستند. وي يادآور شد: يكي از جنيه هاي اشتغال در دنياي حاضر فناوري اطلاعات«اي تي» است و همه دنيا براين باورند كه بيشترين شاغلان در حوزه «اي تي» هستند. به گفته رييس سازمان نقشه برداري، يك جنبه سرويس هاي مكان محور براساس موقعيت بخش خصوصي است كه افرد بايد با داده هاي اطلاعات نقشه به توليد محتوي در حوزه «اي تي» اقدام كنند تا نيازها برطرف شود. وي تلاش در حوزه زيرساختها را بي شمار دانست و افزود: اطلاعات مكاني مبناي توسعه پايدار است و ايران بايد از اين منابع بهره مند شود. آزموده اردلان تاكيد كرد: با استفاده از داده هاي مكاني مي توان به عنوان كشوري پيشرو در منطقه با تعامل ميان دستگاهها و مردم همواره در عرصه هاي بين المللي حضوري موثر داشته باشد.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه