هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:47 1396/02/25

طرحي براي خانه دارشدن خانوارهاي كم درآمد

دولت يازدهم از زمان آغاز به كار بدنبال تصويب و اجراي طرح مسكن اجتماعي براي خانوارهاي كم درآمد بود و اين طرح با تصويب و ابلاغ آن در اوايل اسفندماه سال گذشته وارد مرحله اجرا شد.

براساس جزئيات ابلاغ شده طرح مسكن اجتماعي توسط «اسحاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهوري، در صورت وجود متقاضيان از گروه‌هاي كم‌درآمد براي خريد واحدهاي مسكن مهر بدون متقاضي، به ازاي هر واحد مسكوني هفتاد ميليون (70.000.000) ريال كمك بلاعوض پرداخت مي‌شود. همچنين به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي زمين كه تمايل به ساخت واحدهاي مسكوني استيجاري با نرخ‌هاي اجاره ترجيحي و در قالب توافق با بنياد مسكن داشته باشند، به ازاي هر واحد استيجاري تا دو برابر سقف تسهيلات جزء (1) بند (الف) اين تصويب‌نامه تسهيلات اعطا مي‌شود. براساس اين مصوبه، وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين زمين در محدوده شهرها (داراي تأسيسات زيربنايي آب، برق و گاز) يا شهرهاي جديد براي ساخت واحد استيجاري از طريق واگذاري به سازندگاني كه تمايل به ساخت مسكن ملكي – استيجاري با رعايت حداقل چهل درصد (0.40) اجاره‌اي دارند، اقدام كند. كمك هزينه اجاره خانوارهاي كم‌درآمد ماهانه به ترتيب تا دو ميليون (2.000.00) ريال براي شهرهاي زير (500) هزار نفر و تا چهار ميليون (4.000.000) ريال (با افزايش سالانه (10 درصد) براي شهرهاي بالاي (500) هزار نفر تعيين مي‌شود. وام قرض‌الحسنه وديعه مسكن براي حمايت از خانوارهايي كه توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازاي هر واحد هفتاد و پنج ميليون (75.000.000) ريال با بازپرداخت (60) ماهه تعيين مي‌شود. براساس اين مصوبه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور، بنياد و شهرداري‌ها نسبت به اولويت‌بندي و شناسايي گروه‌هاي هدف اقدام كند. همچنين در معرفي متقاضيان لحاظ شرايط زير الزامي است: الف – افراد سرپرست خانوارهاي كم‌درآمد كه خود و افراد تحت تكفل آنان از تاريخ يكم فروردين ماه 1390 بدون واحد مسكوني با دوام يا وام مسكن بوده و از تاريخ بيست و دوم بهمن ماه 1357 هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني يا تسهيلات يارانه‌اي خريد يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند. ب – متقاضيان بايد داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا باشند. « عباس آخوندي» وزير راه وشهرسازي درباره طرح مسكن اجتماعي و علت نامگذاري آن مي گويد: اولويت مسكن اجتماعي، با افراد سرپرست خانوارهاي كم ‌درآمد است. به اين دليل به اين طرح «مسكن اجتماعي» مي گوييم كه اين مسكن اصلاً اقتصادي نيست، خانه‌ سازي در مدل مسكن اقتصادي يعني بايد مسكن بسازيد و بازگشت سرمايه صورت پذيرد، اما ما در اين طرح به دنبال مسكن اجتماعي و حمايتي هستيم. وي درباره شرايط اين طرح مي گويد: به گروه‌هاي كم درآمدي برخورد مي‌كنيم كه اصلاً در قالب مدل اقتصادي امكان تأمين سرپناه ندارند، لذا اين افراد مي توانند از حمايت هاي مسكن احتماعي برخوردار شوند. آخوندي در باره متولي تأمين مسكن اجتماعي و حمايتي نيز گفت: نهادهاي حمايتي و نهادهايي كه سياست اجتماعي را دنبال مي‌كنند بايد متولي شوند و اين بخشي از سياست‌هاي اجتماعي دولت است كه نهادهايي چون كميته امداد، سازمان بهزيستي و بنياد مسكن آن را دنبال مي‌كنند. «حامد مظاهريان» معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي نيز در گفت و گو با ايرنا مي گويد: وظيفه اصلي دولت در طرح مسكن اجتماعي، تامين مسكن مورد نياز دو دهك پايين جامعه است و قرار است در اين طرح ساليانه 100 هزار واحد مسكوني براي قشر آسيب پذير حامعه ايجاد شود. وي با بيان اينكه در اين طرح با حمايت دولت 4 دهك بعدي جامعه صاحب خانه مي شوند، گفت: در اين زمينه 4 گروه جامعه از جمله خانه اولي ها كه مسكن ندارند با استفاده از رژيم پس انداز صاحب خانه مي شوند. معاون وزير راه و شهرسازي مي افزايد: تا اواسط ارديبهشت ماه بيش از 165 هزار نفر در صندوق پس انداز خانه يكم سپرده گذاري كرده اند تا با استفاده از تسهيلات بانك مسكن با سود 8 و 9.5 درصد صاحب خانه شوند. به گفته مظاهريان، در 30 سال گذشته مبناي سياست هاي مسكن در ايران ساخت مسكن توسط مردم بود و در اين مدت متوسط سرمايه گذاري هاي دولت در اين بخش بين 3 تا 5 درصد بوده است. وي در ادامه مي افزايد، با اتمام پروژه مسكن مهر، طرح مسكن اجتماعي و حمايتي در كشور آغاز مي شود و در پنج سال آينده دولت در نظر دارد 500 هزار مسكن براي اقشار كم درآمد در كشور احداث كند. براساس مصوبه هيات وزيران، بنياد مسكن متولي اجراي اين طرح است و بايد تلاش كند با شناسايي افراد كم درآمد بدون مسكن در كشور، زمينه اجرايي شدن طرح مسكن اجتماعي را در كشور عملي كند. «عليرضا تابش» رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي گويد در طرح مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي قرار است ساليانه 100هزار واحد مسكن در كشور آماده شود و به همين منظور مكاتبات لازم براي تامين اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات بانكي اين طرح به بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. وي با بيان اينكه براي اجرايي شدن اين طرح قرار است 24 ميليارد و 375 هزار ريال تسهيلات بانكي و يك ميليارد و 670 هزار ريال اعتبار بلاعوض از طرف دولت يازدهم اختصاص يابد، گفت: به محض تامين اعتبارات مورد نياز كار بنياد مسكن در اين طرح آغاز مي شود كه ساخت تعداد 10 هزار مسكن حمايتي، خريد 20 هزار مسكن حمايتي و كمك بلاعوض براي خريد 5 هزار واحد مسكن فاقد متقاضي از مهم ترين اولويت هاي اين طرح است. طرح مسكن احتماعي در 31 استان كشور به مورد اجرا گذاشته مي شود و سهميه هريك از استان هاي به تفكيك مشخص شده تا با همكاري تمام دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت راه وشهرسازي، وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، بانك هاي عامل، بهزيستي كميته امداد و بنياد مسكن ساليانه 100 هزار واحد مسكن براي اقشار كم درآمد بدون مسكن آماده شود. «جواد حق شناس» معاون مسكن ‌شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌ نيز پيش از اين درباره طرح مسكن اجتماعي گفته است: بيش از 570 هزار واحد مسكن حمايتي براي اقشار كم ‌درآمد جامعه در طول اجراي برنامه ششم توسعه در كشور ساخته مي شود. وي با تشريح وظيفه تامين مسكن اقشار كم‌درآمد كه دولت آن را به بنياد مسكن انقلاب ‌اسلامي تفويض كرده است، گفت: برنامه تامين مسكن اقشار كم‌درآمد در دو قالب مسكن‌ اجتماعي و مسكن‌ حمايتي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي تهيه شده و مسئوليت اجراي آن نيز به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. معاون مسكن‌ شهري بنياد مسكن انقلاب ‌اسلامي يادآور شد: مسكن‌ اجتماعي در دو ساختار مسكن استيجاري و پرداخت كمك اجاره و وام قرض‌الحسنه پيش‌بيني و طرح آن نيز آماده شده است. حق شناس افزود: در بخش مسكن اجتماعي، ساخت واحدهاي استيجاري به همت دستگاه‌هايي همچون كميته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي، خيرين مسكن‌ ساز كه خانوارهايي را تحت ‌پوشش دارند، انجام مي‌شود. به گفته اين مقام مسئول، نهادهاي ديگر و بخش خصوصي كه علاقه مند همكاري در زمينه مسكن حمايتي هستند، مي توانند در ساخت مسكن استيجاري همكاري كنند. حق‌شناس با يادآوري اينكه در بحث مسكن اجتماعي تامين زمين با وزارت راه و شهرسازي است، گفت: سرمايه‌گذاران و متقاضياني كه مبالغ قابل ‌توجهي براي ساخت مسكن استيجاري در اختيار دارند مي توانند از طريق تسهيلاتي كه در اين لايحه پيش بيني شده است، براي تامين بخشي از نياز مالي اجراي طرح اقدام كنند. وي اظهار داشت: متقاضيان ساخت مسكن حمايتي مي توانند با انعقاد تفاهم‌نامه‌اي كه به مدت 10 سال بين آنها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي امضا مي‌شود، واحدهاي مسكوني را تحت‌نظارت بنياد بسازند و بخشي از آنها را در اختيار خانوارهايي كه توسط كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي و ساير گزينش‌ها شناسايي شده‌اند، قرار دهند. وي درباره ميزان تسهيلاتي كه براي ساخت مسكن هاي استيجاري پيش بيني شده است، گفت: اين تسهيلات براي بافت‌هاي فرسوده طبق مصوبه هاي مربوط به آن، در شهرهاي مختلف اعمال مي شود. حق شناس ادامه داد: سقف اين تسهيلات در شهرهاي كوچك تا 400 ميليون ريال (40 ميليون تومان)، در شهرهاي مياني600 ميليون ريال (60 ميليون تومان) و در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها 800 ميليون ريال (80 ميليون تسهيلات) پيش‌بيني شده است. اين مقام‌ مسئول در بنياد مسكن انقلاب‌ اسلامي، ادامه داد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، دولت زمين مناسب را در اختيار بخش خصوصي يا سازمان‌هايي كه علاقه مند به مشاركت در اين بخش هستند، قرار مي‌دهد. وي ادامه داد: بخش خصوصي مكلف است تا 60 درصد واحدهاي مسكوني ساخته شده در اين روش را به صورت ملكي به فروش برساند و 40 درصد باقي‌مانده را كه در تفاهم‌نامه با بنياد مسكن نيز بر آن تاكيد شده است در اختيار خانوارهاي كم‌درآمد قرار دهد. حق شناس افزود: براي ايجاد تنوع به اجراي طرح تامين مسكن اقشار كم درآمد، پيش بيني شده است تا بنياد مسكن، بخشي از كمك اجاره را در شهرهاي كوچك براي هر خانوار كم بضاعت تا 2 ميليون ريال (200 هزار تومان) و در شهرهاي بزرگ تا 4 ميليون ريال (تا400 هزار تومان) تامين كند و در مواردي كه رهن مرسوم است، بنياد مسكن تا مبلغ 70 ميليون ريال(هفت ميليون تومان) وام قرض‌الحسنه در اختيار هر خانوار كم‌ بضاعت كه پيشتر شناسايي شده اند، قرار مي‌دهد. معاون مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي همچنين بخش ديگر تامين مسكن اقشار كم‌درآمد را تامين مسكن ملكي عنوان كرد و افزود: در بخش مسكن ملكي، افرادي كه تا حدي از توان مالي برخوردار هستند مي‌توانند از تسهيلاتي كه چارچوب‌هاي آن مشخص است، استفاده كرده و علاوه بر آن از حمايت‌هاي فني بنياد بهره‌مند شده و ملك خود را بسازند و از آن استفاده كنند. وي با اشاره به اينكه امسال ساخت 70 هزار واحد مسكوني اقشاركم‌درآمد بر اساس برنامه پيش‌بيني شده در دستور كار است، گفت: اجراي 70 هزار واحد مسكوني در بسته‌هاي مختلف، مستلزم اين است كه بانك ‌مركزي، بانك‌هاي عامل را مشخص كرده و سازمان برنامه و بودجه نيز كمك‌ يارانه اي آن را در بودجه هاي سنواتي تعيين كند و تخصيص دهد. بر اساس طرح مسكن اجتماعي ساليانه ساخت 100 هزار واحد مسكوني در نظر گرفته شده است و قرار است دولت در پايان برنامه ششم توسعه بيش از 570 هزار واحد مسكوني را براي نيازمندان بدون مسكن در كشور بسازد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه، دولت را موظف كردند به منظور كاهش آسيب پذيري سكونتگاه هاي روستايي (با هدف بهسازي و نوسازي مسكن روستايي) و همچنين تامين مسكن براي اقشار كم درآمد شهري (در شهرهاي كوچك) منابع مالي و تسهيلات ارزان قيمت و زمين مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي تامين كند تا بخشي از اقشار آسيب پذير جامعه به تدريج صاحب خانه شوند.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه