هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

14:24 1396/02/25

سياست صفر شدن تعرفه حمل و نقل ريلي دنبال مي شود

مديرعامل شركت راه آهن ايران با تاكيد بر ادامه سياست كاهش تعرفه حمل و نقل ريلي گفت: تلاش مي شود تعرفه اين بخش در آينده نزديك به صفر برسد.

«سعيد محمد زاده» امروز (دوشنبه) در مراسم افتتاح پنجمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي ايران در محل دائمي نمايشگاه هاي تهران افزود: با اينكه اتخاذ سياست كاهش تعرفه مسايلي را براي راه آهن به دنبال داشت اما تلاش براي به صفر رساندن تعرفه صنعت ريلي ادامه دارد و اميد است اين هدف در آينده محقق شود. اين مقام مسوول، از تلاش براي افزايش ظرفيت بار بر روي شبكه راه آهن خبر داد و افزود: براي تحقق اين امر،بايد ظرفيت شبكه ارتقا يابد. محمد زاده، از محاسبه ماليات بر ارزش افزوده شركت هاي ريلي بر مبناي صفر در امسال خبر داد و افزود: مقرر شده است، ريسك سرمايه گذاري در بخش ريلي مانند ريسك سرمايه گذاري در مناطق كمتر برخوردار باشد تا به رشد سرمايه گذاري در اين بخش منجر شود. مدير عامل راه آهن، به سرمايه گذاري 6 هزار و 500 ميليارد توماني در سال هاي 93 تا 95 بخش دولتي در راه آهن اشاره كرد و گفت: حجم سرمايه گذاري در اين مدت بيش از اعتبارات 10 سال گذشته در اين بخش بوده است. محمد زاده با بيان اينكه شركت راه آهن در برنامه ششم توسعه به تاسيس شركت حمل و نقل ريلي حومه اي موظف شده است، افزود: در سال گذشته اين شركت موفق شد حجم سفرهاي حومه اي را به دو برابر، افزايش دهد. مديرعامل راه آهن با اشاره به تاكيد برنامه ششم توسعه براي افزايش حجم سفرهاي حومه اي گفت: با تحقق اين برنامه، حجم سرمايه گذاري ها افزايش خواهد يافت. وي از اقبال سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در اين بخش خبر داد و افزود: اين امر براي افزايش حمل بار از طريق ريل است.

منبع : ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه