هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

12:34 1396/02/28

تعامل وزارت راه با ميراث فرهنگي افزايش چشمگيري داشته است

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تعامل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم افزايش چشمگيري داشته است.

محمد سعيد ايزدي، اظهار داشت: پس از سالها، در دولت يازدهم بود كه بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت راه و شهرسازي تعامل سازنده و هم افزايي اثربخش به وجود آمد. وي با اشاره به تفاوت هاي دولت يازدهم و دولت قبل در تعاملات بين سازماني، عنوان كرد: تفاوت اصلي دولت يازدهم با دولت قبل در چند وجه مهم قابل بررسي است. يك وجه آن توافق و همراهي وزارت راه و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است كه بعد از سال ها در دولت يازدهم اتفاق افتاد و هم افزايي بين برنامه هاي هر دو ارگان ايجاد شد. وي در تشريح هم افزايي بوجود آمده ميان وزارت راه و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، در دولت تدبير و اميد، افزود: قبل از دولت يازدهم ميان دو سازماني كه يكي سياست هاي توسعه شهري را تدوين مي كند و ديگري متولي بحث گردشگري و حفاظت از ميراث فرهنگي است، تقابل هاي بسياري وجود داشت. به گفته وي، هر دو سازمان دچار ناكارآمدي شده بودند و در همين راستا دولت يازدهم زمينه گفت وگو و همراه سازي ميان دو بخش ياد شده را فراهم كرد كه بسيار ارزشمند و نتيجه بخش بوده است. ايزدي، همكاري در برنامه هاي مشترك دو سازمان ياد شده را وجه ديگري از تعاملات سازماني ايجاد شده دانست و گفت: توجه و همكاري در برنامه هاي مشترك ميان دو سازمان ياد شده وجه ديگري است كه در دولت يازدهم به آن پرداخته شد و تدوين اسناد و مرجع در تعريف پروژه هاي بهسازي، نوسازي، مرمت و حفاظت از آثار را شامل مي شود كه به نوبه خود قابل توجه بوده و در طول اين دوره چهار ساله بيش از 120 بناي تاريخي بناي تاريخي مرمت و آماده خدمات رساني به علاقه مندان شد. معاون وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر رويكرد تخريبي وزارت راه و شهرسازي دولت پيش به آثار تاريخي، افزود: در آن زمان اين وزارتخانه با حوزه ميراث فرهنگي تقابل داشت و از ورود در زمينه هاي مرتبط پرهيز مي كرد. اما دولت يازدهم كاملا متفاوت عمل كرده و نه تنها سهمي براي خود قائل شد، بلكه با همكاري و حمايت از اين جريان توانستيم مستقيما ورود پيدا كنيم كه اميدواريم در دولت دوازدهم اين رويكرد ادامه يابد.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه