سازندگان و انبوه سازان محترم

درخواست کالا ، مصالح و خدمات ساختمانی را ثبت نمایید

تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بی واسطه با شما تماس می گیرند
1- گروه کالایی را انتخاب کنید :

لیست درخواست های ثبت شدهبرای مشاهده شماره تماس درخواست ها باید به سامانه مشتریان وارد شوید[ورود به سامانه]