نام نمایشگاه :

دومین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی


سال : 1395

    آخرین اخبار نمایشگاه