نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور