همایش سالانه انبوه سازان ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر