هفته نامه پیام ساختمان / ساخت و ساز / یادداشت

شهر یا کارگاه ساختمانی؟
شهرفروشی در تهران و برخی کلانشهرها

بی‌شک تاکنون با تخریب ساختمان‌های زیادی در محله‌های مختلف سطح شهر روبه‌رو شده‌اید

من فرسوده نیستم، الکی مثلا اکازیونم!
طنز

چشم هايت را بر هم مزن که عمر من تمام مي شود. چشم هايت را بر هم مزن که زندگي مرا به هم مي زني، اگر «او» براي «تو» ساخته شده، «من» براي «تو» ويران شدم، چشم هايت ...

ویروس پیروز شهرفروشی!
سرمقاله

معاون محترم وزير راه و شهرسازي چند روز پيش در واکنش به نحوه مديريت شهري از قِبَل فروش شهر و تأمين درآمد‌، زبان به انتقاد گشود و گفت‌...

 1