هفته نامه پیام ساختمان / معماری و دکوراسیون / تکنولوژی معماری

ویژه نامه نمایشگاه میدکس در شماره 288 نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه معماری دویست و هشتاد و هشتمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه معماری دویست و هشتاد و ششمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

غربت ایرانی معاصر با الگوبرداری از معماری غرب
علل گسترش حاشیه نشینی

هادی ضیاء‌الدینی هادی ضیاء‌الدینی هنرمند مجسمه‌ساز استان کردستان با انتقاد از تناقضات گسترده در مسیر زیباسازی شهری و واقعیت زندگی مردم، دلایل احساس ناامنی شهروندان در معماری معاصر و الگوبرداری نامناسب از معماری غریبِ غربی را تشریح کرد

معمـاری ما آینـه اقتــصاد ماست

امروز معماری آشفته ما نمایانگر اقتصاد و سایر وجوه زندگی است و تا زمانی که اقتصاد اصلاح نشود، نمی‌توان منتظر معماری آرمانی بود؛ اگر چه ممکن است در برخی موارد شاهد نمونه هایی خلاف این اصل باشیم.

 1