هفته نامه پیام ساختمان / معماری و دکوراسیون / معماری منظر

بی‌برنامگی به سایر شهرها سرایت می‌کند
نبود ضوابط مشخص برای بلند مرتبه‌سازی

بی‌برنامگی در ضوابط توسعه شهری از جمله ضوابط مربوط به بلند مرتبه‌سازی در شهر تهران در دهه‌های اخیر مهم‌ترین مشکلی است که شهرسازی امروز پایتخت و به تبع آن سایر شهرها را درگیر خود کرده است.

حال زمین خوب است اما تو باور نکن!
آرامش بصری و زیبایی مناظر و مبلمان شهری همواره در اولویت برنامه های زیباسازی شهرداری است

آرامش بصری و زیبایی مناظر و مبلمان شهری همواره در اولویت برنامه های زیباسازی شهرداری بوده و بسیار مورد توجه قرارگرفته است تا آنجا که می تواند به عنوان حقوق شهروندی مطرح باشد.

شهر را باید فهمید

هم شهر و شناخت شهر دو موضوع متفاوت هستند که درک آن بسیار مهم است .شهر را که بشناسیم، با آمار و ابعاد و پارامترهای کمی سروکار داریم ، اما وقتی بخواهیم شهر را بفهمیم با روح و روان ، رنگ و بو و آداب ‌و رسوم یک شهر سر وکار داریم .بنابراین اگر شهرهای ما دچار آشفتگی است،به دلیل بد فهمیدن شهر است .در ارتباط با این موضوعات با مهندس علیرضا قهاری؛ رئیس انجمن مفاخر معماری گفتگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید :

خوشا به احــوال طراحان

در وضعيت فعلي ميدان امام حسين (ع)، بدنه تجاري ـ حداقل با آنچه در حال حاضر وجود دارد ـ از ميدان جدا شده است. اين پديده از طرفي به اعتبار و ارزش تجاري اين مجموعه لطمه زده و از طرفي رواني عبور پياده در محدوده طرح جديد را غيرممكن مي‌نمايد. از طرفي هنوز هم اثري از ساماندهي اصولي براي ايستگاه‌هاي تاكسي و گردش خودروها ديده نمي‌شود.

فضای شهری  روی رفتار اجتماعی اثر  مستقیم دارد

به نظر من معماران به شدت تحت فشار کارفرماها قرار می‌گیرند. آنها کوشش‌هایی را انجام می‌دهند اما زیر فشار کارفرما، اقدامات متفاوتی هم انجام می‌شود .

معماران مردم را فراموش کرده اند
کارشناسان و معماران در گفتگو با پیام ساختمان

نقش عدل در ايجاد شهر مناسب زيست مسلمانان و تداوم حيات آن، نقشي بسيار حساس و حياتي است. رعايت عدل نافي ايجاد قطب‌هاي شهري بر مبناي درآمد و ثروت مردم و معيارهاي مادي است. توزيع عادلانه امكانات شهري و فراهم آوردن امكان دسترسي متعادل ساكنان به آنها مورد مهم ديگري است كه رعایت آن نشانه تجلي عدل در شهر است

 1