هفته نامه پیام ساختمان / تاسیسات و انرژی / یادداشت

 ارزهای نفتی را در صنعت هزینه کنیم

شايد در ظاهر امر، افزايش قيمت جهاني نفت طي دهه گذشته كه منجر به كسب بالاترين درآمدهاي نفتي قرن اخير در دولت‌های نهم و دهم شد، دولتمردان و مردم را خوشحال كرد چراكه درآمد کشور افزایش‌یافته است. در این حالت، درآمد حاصل از فروش دارایی افزايش يافت اما توليد ثروتی رخ نداده بود.

آموزش باید دائمی باشد

امروزه تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کليدي و انکارناپذير در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر کشور محسوب مي‌شود و هر نوع سرمايه‌گذاري کلان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيازمند برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در بخش نيروي انساني و توسعه منابع اين نيرو است.

 1