هفته نامه پیام ساختمان / تاسیسات و انرژی / تهویه مطبوع

 سیستم تهویه در اتاق رنگ

وجود ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ تهویه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر مهم و ﺣﯿﺎﺗﯽ در اتاق‌های رﻧﮓ است به‌گونه‌ای که نبود ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ کاهش ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮓ‌آﻣﯿﺰی و وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت به تجهیزات ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق، ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد را با خطرات جدی و جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد.

 نحوه مدیریت سیستم های برودتی

اولین عامل در اداره سیستم‌های برودتی وجود پرسنل متخصص و یک مالک فهیم و آگاه است. اپراتورها باید به اصول کارکرد سیستم آشنایی داشته و بدانند که با فشار دادن یک دکمه و یا بستن یک شیر چه اتفاقی در دستگاه می‌افتد، تنها راه حصول این شناخت، ترمیم مسیرهای لوله‌کشی، سیم‌کشی و نهایتاً تهیه نقشه است.

 اینورتر را برتر بدانید

جدیدترین اینورترها ثابت کرده‌اند که تکنولوژی هوشمند تفاوت‌های بسیاری در محصول ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، راهکارهای جدید با بیشترین بازده انرژی فصلی و دیگر قابلیت‌های جدید، مخصوص مکان‌های تجاری، ساختمان‌های اداری و فروشگاه‌ها طراحی‌شده‌اند.

گشايش  ششمين همايش بين‌المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

ششمين همايش بين‌المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع در پژوهشگاه نفت گشايش يافت. اين همايش سه روزه از 5 تا 7 خرداد به صورت نشست‌ها، كارگاه‌ها و سخنراني‌هايي وضعيت صنعت تهويه مطبوع كشور را بررسي مي‌كند و آخرين پيشرفت‌ها در زمينه تكنولوژي را به آگاهي فعالان اين عرصه مي‌رساند.

كنفرانس تهويه مطبوع در پژوهشگاه نفت

ششمين كنفرانس بين‌المللي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در روزهاي 5 تا 7 خرداد سال جاري در مركز همايش‌هاي پژوهشگاه نفت برگزار مي‌شود.

استراتژ‌هاي موفق تهويه فصلي
تكنسين‌هاي تهويه مطبوع بخوانند؛

زماني كه روزهاي سوزان تابستان جاي خود را به بادهاي پاييزي مي‌سپرند، مهندسان تأسیسات فرصتي مي‌يابند تا نسبت به تغيير سيستم تهويه از سرمايش به گرمايش اقدام كنند. اين موضوع چندان‌که به نظر مي‌رسد ساده نيست،

استفاده بهينه از كولر آبي

گروه تأسیسات: امسال گرماي هوا زودتر از موعد فرارسيد. در سالی كه 24 استان كشور در وضعيت قرمز آبي قرار دارند، ديگر از ابر بهاري سحرگاهان ارديبهشت خبري نيست. بايد گفت تابستاني كه نيكو نيست و بنا است گرم‌ترين تابستان اين سا‌ل‌ها باشد از اين اردیبهشت‌ماه پيداست

 1