هفته نامه پیام ساختمان / ساخت و ساز / پروژه های ساختمانی

دویست و نودو سومین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

دویست و نودو یکمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز دویست و نود و یکمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز دویست و نود و یکمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

دویست و نودمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

نتیجه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان کانون سراسری انبوه سازان

شرايط استفاده از تسهيلات ساخت بدون سپرده براي انبوه سازان اعلام شد

انبوه سازان به عنوان سازنده هاي واجد شرايط دريافت وام ساخت بدون سپرده بانك مسكن ، متناسب با حجم پروژه، مي توانند از دوره هاي زماني مختلف براي اخذ تسهيلات مشاركت، استفاده كنند.

دولتی‌ها به رئیس جمهور احترام بگذارند
با برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب؛

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: رئیس جمهور در افتتاح نمایشگاه شهر آفتاب حضور داشت و دولتی‌ها برای احترام به رئیس جمهور نمایشگاه‌های خود را در شهر آفتاب برگزار کنند.

زمین‌کـج‌، ناظر‌معـوج
گزارش پیام ساختمان از پروژه های ساختمانی سطح شهر؛

هم اکنون 46 درصد کل حوادث ناشی از کار در پروژه های ساختمانی اتفاق می افتد که متأسفانه 70 درصد آن منجر به مرگ ومیر نیروی کار می شود‌.

از استاندارد داشتن تا استاندارد ماندن
گزارش پیام ساختمان از پروژه‌های ساختمانی سطح شهر

50 درصد ساخت‌وساز مربوط به نحوه طراحي ، نظارت و اجراست و استفاده از مصالح با کيفيت، نيمي ديگر از مبحث ساختوساز اصولي به شمار مي‌رود. بنابراين توجه به اين موضوع بسيار حائز اهميت است.

حادثه بر اثر تخريب غيراصولي

ريزش ساختمان در حال تخريب در حوالي ميدان گل‌ها حادثه آفريد.

 1 2 3 4