هفته نامه پیام ساختمان / بازارساختمان / اخبار

ضمیمه بازار دویست و نود  و سومین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه بازار این شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:

ضمیمه بازار دویست و نود  و دومین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه بازار این شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:

ضمیمه بازار دویست و نود  و یکمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه بازار این شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:

آغاز بکار هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره ایران

هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته در روز 5 بهمن با حضور سیاوش امیر مکری قائم مقام مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و محمد جواد قنبری و دیگر مدعوین در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی قیر، آسفالت، عایق‌ها و ماشین آلات وابسته آغاز به کار کرد

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی قیر، آسفالت، عایق‌ها و ماشین آلات وابسته، با هدف معرفی توانمندی متخصصان ایرانی در تولید قیر سبز سازگار با محیط زیست ، تاثیر عملکرد نانو در صنعت قیر و آسفالت و بازیافت آسفالت، در تاریخ 5 بهمن ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران آغاز به‌کار کرد.

ضمیمه بازار دویست و هشتاد و نهمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه بازار این شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:

ضمیمه بازار دویست و هشتاد و هشتمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه بازار این شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:

ضمیمه بازار دویست و هشتاد و هفتمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه بازار این شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:

ضمیمه بازار دویست و هشتاد و ششمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه بازار این شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:

ضمیمه بازار دویست و هشتاد و پنجمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه بازار این شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:

 1 2 3 4