هفته نامه پیام ساختمان / بازارساختمان / ثبت - دفاتر رسمی

قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور ابلاغ شد

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

کاداستر شاه‌کلید مبارزه با زمین‌خواری

تغییر اساسی چهره سبز شمال کشور را در نوروز93 نه فقط مسافران شهرهای توریستی استان شمالی احساس کردند، بلکه مسئول ارشد دولت در حوزه شهرسازی نیز با کمال تأسف، وقوع آن را تأیید می‌کند

 1