هفته نامه پیام ساختمان / ساخت و ساز / جوشکاری

نخستین همایش جوش‌های فورجینگ برگزار شد

نخستین همایش جوشکاری فرجینگ سر به سر میلگرد امروز (25 آذر) همزمان با روز پژوهش در محل ستاد بحران منطقه هفت برگزار شد

جوشکاری یا الکترود ذوب کردن؟

تجربه نشان می‌دهد که بخش عمده حوادث در زلزله‌ها ناشی از جوشکاری‌های غیراصولی است که توسط جوشکاران غیرحرفه‌ای انجام می‌شود و متأسفانه نظارت قابل قبولی هم روی کارآنها صورت نمی‌گیرد

 1